Dotacja na wsparcie finansowe na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro pokój 304, tel. 12 283 11 15 w. 332

Podstawa prawna:

Uchwala z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Procedura postępowania:
– składanie wniosków do 30 września każdego roku ,
– rozpatrzenie ofert,                                            

–  złożenie aktualizacji wniosku z uwzględnieniem przyznanej kwoty

– podpisanie umowy,
– rozliczenie wykonania umowy.

Wymagane dokumenty:

  • wypis z KRS / wypis z ewidencji klubów sportowych

  • statut

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni
Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32 – 566 Alwernia
Biuro Obsługi Klienta I piętro.

Opłaty: Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Dokumenty do pobrania:

wniosek – uchwała o sporcie

sprawozdanie – uchwała o sporcie