Szlak historyczny

Gmina Alwernia i Stowarzyszenie Auschwitz Memento/Projekt Pilecki
podjęły się utworzenia historycznego „Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz”

 

Inicjatywa utworzenia szlaku historycznego ma na celu upamiętnienie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego, bohatera II wojny światowej, który z własnej woli 19 września 1940 roku podczas łapanki dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby zdobyć informacje o panujących w nim warunkach. Jako więzień nr 4859 był głównym organizatorem konspiracji w obozie. W 1943 roku w nocy z 26 na 27 kwietnia, uciekł z obozu i przez Oświęcim, Babice, Alwernię, Wieliczkę dostał się do Bochni, a następnie ukrywał się w Nowym Wiśniczu, gdzie napisał raport na temat konspiracji wojskowej w KL Auschwitz. Oddziałom AK przedstawił plan ataku na obóz w Auschwitz, który nie uzyskał aprobaty dowództwa, ponieważ został uznany za nierealny na lokalne siły podziemia. 11 listopada 1943 został awansowany do stopnia rotmistrza.

Gmina Alwernia i Stowarzyszenie Auschwitz Memento/Projekt Pilecki, jako inicjatorzy projektu, do współpracy przy jego realizacji zaprosiły starostwa, gminy i stowarzyszenia położone i działające na terenie planowanego przebiegu szlaku.

Spotkanie inaugurujące, na którym przedstawiona została propozycja utworzenia i wyznaczania „Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz”, odbyło się 15 lutego  2016 roku w Urzędzie Miejskim w Alwerni. Uczestniczyło w nim 20 partnerów, którzy zobowiązali się podpisać List Intencyjny z deklaracją przystąpienia do projektu. Inauguracyjne spotkanie w Alwerni

„Szlak Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz” i miejsca na nim oznakowane, będą przyczynkiem do edukowania o historii Polski i ocaleniem od zapomnienia bohaterów narodowych, na szlaku będą organizowane wydarzenia i imprezy o charakterze edukacyjno-patriotycznym.

Główną imprezą promującą projekt był „II Rajd Ułanów szlakiem ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz”, zorganizowany przez Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie, Stowarzyszenie Auschwitz Memento i partnerów projektu, który odbył się 30 kwietnia 2016 roku, towarzyszył mu Rajd Harcerzy.

Impreza rozpoczęła się w Oświęcimiu, a zakończyła w Alwerni, w klasztorze OO. Bernardynów, w którym Witold Pilecki schronił się w czasie ucieczki.

Relacja z II Rajdu Ułanów – zakończenie w Alwerni

Podejmiemy również starania, aby projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP.

Na działania związane z realizacją projektu utworzenia historycznego „Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z Auschwitz”, partnerzy będą się starali o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP,  Muzeum Historii Polski, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Organizacji Turystyki oraz Funduszy Europejskich.

 

============================================================================================

Relacje z przebiegu III Rajdu Ułanów – link

============================================================================================

75. rocznica ucieczki Rotmistrza Pileckiego z Auschwitz

RELACJA

 

============================================================================================

INFORMACJE O PROJEKCIE

Prezentacja

O rtm. Witoldzie Pielckim

Ucieczka z Auschwitz – opis wg dr Adama Cyry

Ucieczka z Auschwitz – opis wg Stanisława Kobieli w Wiadomościach Bocheńskich:
 cz.1
 cz.2
 cz.3

============================================================================================

Partnerzy projektu (Podpisali Listy Intencyjne)

Gmina Alwernia
Stowarzyszenie Memento Auschwitz/ Projekt Pilecki
Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
Miasto Oświęcim
Urząd Gminy Babice
Urząd Gminy Liszki
Gmina Miasta Bochnia
Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Harmężach
Klasztor OO. Bernardynów w Alwerni
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
Nadleśnictwo Krzeszowice
Nadleśnictwo Niepołomice
Nadleśnictwo Chrzanów
Małopolska Organizacja Turystyczna

============================================================================================

Inforamcje na temat Inicjatywy:

w mediach

onet.pl
podrozeonet.pl
polskieradio.pl
radiokrakow.pl
gazetakrakowska.pl
dziennikpolski24.pl
wpolityce.pl
narodowe.jaworzno.pl
głos24.pl
czasbocheński.pl
chrzanowski24.pl
poznajpolske.onet.pl
mpolska.pl
oswiecimonline.pl
turystykarp.pl
rp.pl

u partnerów projektu:

uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl
bochniacy.pl
partnerstwonajurze.pl
powiat.oswiecim.pl