Położenie

Mapka Google

Gmina Alwernia położona jest w Małopolsce, od Krakowa dzieli ją tylko 30 km, a od stolicy Śląska – Katowic 50 km. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne: Autostrada A4 i droga wojewódzka nr 780 Kraków – Chełmek.

Na obszar Gminy składają się dwie jednostki geomorfologiczne: Grzbiet Tenczyński  stanowiący część Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Dolina Górnej Wisły, która należy do Kotliny Oświęcimskiej. W obrębie Gminy położone są dwa parki krajobrazowe: Rudniański Park Krajobrazowy i Tenczyński Park Krajobrazowy. Wchodzą one  w skład Jurajskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku i obejmującego prawie dwie trzecie obszaru gminy. Ze względu na wartości przyrodnicze, gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego.

Pod względem administracyjnym Gmina Alwernia położona jest w województwie małopolskim, w obrębie powiatu chrzanowskiego, do którego należą także gminy: Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia.

Gminę tworzy Miasto Alwernia i 10 sołectw: Brodła, Grojec, Kwaczała, Podłęże, Mirów, Nieporaz, Okleśna, Poręba Żegoty, Regulice, Źródła.