Ogłoszenia dla Organizacji

Burmistrz Gminy Alwernia informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu zmiany programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

https://bip.malopolska.pl/umalwernia,a,1609313,burmistrz-gminy-alwernia-informuje-o-rozpoczeciu-konsultacji-projektu-zmiany-programu-wspolpracy-gmi.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Gminy Alwernia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2019 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Nabór wniosków w ramach XI edycji programu „Patriotyzm Jutra”:

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Wnioski mogą składać stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski.

W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: https://fundusze.ngo.pl/286838-xi-edycja-programu-patriotyzm-jutra.html?nws_important=356e075b-776a-42bf-b231-6a8818af4431&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=11.02.2019

________________________________________________________________________________________

 

Nabór w Programie Równać Szanse.

link

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

________________________________________________________________________________________

Nabory prowadzone przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa 2017–2022” w następującym zakresie tematycznym:

 1. Pionierzy Polskiej Niepodległości – Sport,
 2. Pionierzy Polskiej Niepodległości - Kultura i sztuka,
 3. Pionierzy Polskiej Niepodległości - Nauka i modernizacja,
 4. Pionierzy Polskiej Niepodległości - Edukacja i wychowanie.

Są to cztery konkursy na projekty, które mają przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W konkursach mogą brać udział: samorządowe instytucje kultury, uczelnie, szkoły, uczniowskie kluby sportowe, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Termin naboru projektów: 24 grudnia 2018r. -7 lutego 2019 r.

Termin realizacji projektów: marzec–październik 2019 r.

W ramach cyklu „Pionierzy Polskiej Niepodległości” Instytut zachęca do stworzenia i realizacji projektów, które związane z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w danej miejscowości czy regionie. Mają przywrócić pamięć o mniej znanych bohaterach: kobietach i mężczyznach, którzy działali na rzecz odzyskania niepodległości – samotnie, w grupach lub stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie lokalne społeczności upominały się o bycie częścią odradzającej się Rzeczypospolitej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://instytutpileckiego.pl/pl/aktualnosci/pionierzy-polskiej-niepodleglosci/

_____________________________________________________________________________________________________

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" pragnie poinformować, że został ogłoszony otwarty konkurs wniosków  na projekty w ramach:

 • Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy
 • Komponentu 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast

  Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 1 lutego 2019 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

  Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie zachęcamy do zapoznania się z Zaproszeniem do składania wniosków oraz nową wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli”, który jest podstawowym dokumentem określającym zasady i harmonogram ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu “Europa dla obywateli”.

  Dokument dostępny jest w różnych wersjach językowych, w tym polskiej – wszystkie umieszczone są na stronie Agencji Wykonawczej EACEA, która zarządza programem „Europa dla obywateli”. Zapoznanie się z „Przewodnikiem” powinno być pierwszym krokiem potencjalnych i przyszłych wnioskodawców, a także beneficjentów realizujących projekty w ramach tego programu.

  W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszym Punktem Kontaktowym.

Zespół Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

__________________________________________________________________________________________

Informujemy o trwającym do 20.01.2019 r. Konkursie MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku.

Priorytety objęte dofinansowaniem to:

 • Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
 • Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
 • Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html

_________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________

 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

Zobacz:

Informacje link

Ogłoszenie link

______________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

___________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...