Ogłoszenia dla Organizacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

================================================================================================================

 

Prestiżowa statuetka
i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników
w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

 Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

 Zgłoszenie należy przesłać do północy 28 lutego 2018 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

Jeśli Twoja OSP ma na swoim koncie społecznie pożyteczne projekty i inicjatywy, które zrealizowaliście dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości życia w Waszych małych Ojczyznach, zgłoście najciekawsze z nich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY. Wśród zgłoszeń nie może zabraknąć właśnie Twojej OSP!

 Projekty nagradzane są w dwóch grupach:

 I.   Realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie
II.   Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

 Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody, a podczas Gali wręczenia FLORIANÓW ogłosi zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz oraz Dorota Pardecka.

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY to:

I. Infrastruktura

II. Bezpieczeństwo

III. Ochrona środowiska i ekologia

IV. Estetyka przestrzeni publicznej

V. Edukacja

VI.Sport, rekreacja i turystyka

VII.Kultura i tradycja

VIII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa

X.Współpraca zagraniczna

XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

XII.Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Jednostki najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW.

 Konkurs zorganizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 W pierwszej edycji FLORIANÓW spośród 375 projektów, które napłynęły ze wszystkich województw, Kapituła Konkursu nominowała do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017.

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl oraz przesłanie wraz z dokumentacją do końca lutego 2018 r. na adres:

Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

 Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 Wszelkie szczegóły, regulamin Konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

Kontakt:

tel. +48 22 509-50-76

info@floriany.pl

www.facebook.com/KonkursFloriany/

 ===================================================================================================

Zaproszenie na Konferencję pt.:

„Konstytucja dla biznesu” – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.

16 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  szczegóły

=================================================================================================================

Przekazujemy informację o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Województwo Małopolskie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na pomaganiu funkcjonowania społecznego osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich); przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich); rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr); budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój samopomocy, samoorganizacji i wolontariatu); włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym; budowaniu pozytywnego wizerunku starości; rozwoju współpracy międzypokoleniowej.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.rops.krakow.pl/lewa/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-15/otwarte-konkursy-ofert-57.html

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00.

==========================================================================================

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach Programu Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...