Zdrowie

Pogotowie Ratunkowe

ZAGROŻENIE ŻYCIA – W RAZIE WYPADKU, URAZU, PORODU, NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NAGŁEGO POGORSZENIA STANU ZDROWIA POWODUJĄCEGO ZAGROŻENIE ZDROWIA LUB ŻYCIA NALEŻY WEZWAĆ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

  • Pogotowie Ratunkowe: 999
  • Telefon alarmowy: 112
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy w Chrzanowie: 32 624 70 08

Opieka medyczna

Przychodnia Lekarska “Medycyna” Sp. z o.o.
Alwernia, ul. Gęsikowskiego 16
Tel. 12 283-21-67, 12 283-11-68
Czynna: poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

W przychodni w Alwerni działają następujące poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: Poradnia Ginekologiczo-Położnicza, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Laryngologiczna. Ponadto działa Poradnia Medycyny Pracy.

  • Ośrodek Zdrowia w Kwaczale tel. 12 282-81-08
  • Ośrodek Zdrowia w Okleśnej tel. 12 282-89-42
  • Ośrodek Zdrowia w Regulicach tel. 12 283-18-59

Informacja na temat godzin pracy w tych ośrodkach: tel.12 283-21-67, 12 283-11-68


Nocna i świąteczna opieka medyczna

Od 1 października 2017 roku mieszkańcy Małopolski mają do dyspozycji 48 miejsc realizacji świadczeń w całym województwie.

Zmieniła się część realizatorów i obszarów zabezpieczenia tej formy opieki.

Zamieszczamy materiały informacyjne, które ułatwią pacjentom orientację w zmianach, które obowiązują od 1 października 2017 roku

link do strony http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/pomoc-w-stanach-naglych/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/