Wybory

Wybory prezydenckie 2020

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej dot. głosowania korespondencyjnego

POSTANOWIENIE NR 78/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania z dn 7.07.2020

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 roku

Frekwencja i wyniki głosowania w poszczególnych miejscowościach gminy Alwernia

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

KALENDARZ WYBORCZY


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Wyborca na kwarantannie

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta z dnia 12 czerwca 2020 r.

Uchwała o liście kandydatów

Informacja komisarza

Postanowienie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczych

Załącznik do postanowienia

POSTANOWIENIE NR 670/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja PKW o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Załącznik 1,
załącznik 2

Informacja Komisarzy o powołaniu komisji

Informacja o możliwości skorzystania z wyborów korespondencyjnych

Sposób zgłaszania kandydatów na członków OKW

Wybory Prezydenckie 2020r. – POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie wyborcy – uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego

Uchwała 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2020 roku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Alwernia z dn. 9 kwietnia 2020r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Skład Komisji Wyborczych w Gminie Alwernia

Postanowienie nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie

Informacja PKW z dnia 10 maja 2020.

Prezydent 2020 – Prezentacja OKW

——————————————————————————————————————————————————————

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

Obwody i okręgi wyborcze

————————————————————————————————————————–Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Alwernia 2019 

Wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu Miasta Alwernia 2019

Terminy zebrań przedwyborczych