Urząd Miejski

BURMISTRZ GMINY ALWERNIA

Beata Nadzieja – Szpila

T: 12 283 11 15
M: sekretariat@alwernia.pl

zdj_burmistrz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Danuta Głownia

T: 12 283 11 15
M: sekretariat@alwernia.pl

SEKRETARZ

Katarzyna Knapik

T: 12 283 11 15 w. 221
M: kknapik@alwernia.pl

T: 12 283 11 15 w. 221
M: kknapik@alwernia.pl

SKARBNIK

Dorota Pałka

T: 12 283 11 15 w. 215
M: dpalka@alwernia.pl

Referat administracyjny

Kierownik
Beata Ścibor

T: 12 283 11 15 w. 224

Kancelaria Burmistrza
Agnieszka Matusiak

T: 12 283 11 15 w. 206

Pokój nr 205

Biuro Obsługi Klienta/Dziennik Podawczy
Joanna Berny,
Katarzyna Hapijczuk

Centrala:
12 283 11 15
12 283 11 75
12 283 12 59
w. 100

I Pietro

Ewa Wojtoń

T: 12 283 11 15 w. 204

Jadwiga Świerczek

T: 12 283 11 15 w. 203

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Kierownik
Lidia Ryszka

T: 12 283 11 15 w. 106

Ewelina Perz

T: 12 283 11 15 w. 312

Karolina Kozub

T: 12 283 11 15 w. 311

Ewelina Nikiel

T: 12 283 11 15 w. 101

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Kierownik
Ilona Antończyk-Kępa

T: 12 283 11 15 w. 302

Barbara Hostyńska

T: 12 283 11 15 w. 305

Agnieszka Raźniewska

T: 12 283 11 15 w. 306

Małgorzata Pułecka

T: 12 283 11 15 w. 324

Danuta Kadłuczka

T: 12 283 11 15 w. 300

Jolanta Buczek

T: 12 283 11 15 w. 303

Henryk Spuła

T: 12 283 11 15 w. 304

Joanna Jarczyk

T: 12 283 11 15 w. 316

Łukasz Bartosik

T: 12 283 11 15 w. 315

Roman Łatak

T: 12 283 11 15 w. 314

Anna Słodka

T: 12 283 11 15 w. 320

Referat Podatków i Opłat

Kierownik
Wioletta Szymeczko

T: 12 283 11 15 w. 216

Podatki i Księgowość
Magdalena Cichoń-Zielińska

T: 12 283 11 15 w. 212

Agata Fryc-Pulchny

T: 12 283 11 15 w. 211

Podatki – wymiar
Elżbieta Hajduk

T: 12 283 11 15 w. 213

Referat Księgowości Budżetowej

Kierownik
Małgorzata Jochymek

T: 12 283 11 15 w. 218

Księgowość, faktury
Marzena Kulawik

T: 12 283 11 15 w. 214

Księgowość, faktury, płace
Krystyna Giermek

T: 12 283 11 15 w. 223

Księgowość budżetowa
Monika Sadowska-Glistak

T: 12 283 11 15 w. 219

Anna Giermek

T: 12 283 11 15 w. 220

Kasa
Justyna Hans

T: 12 283 11 15 w. 222

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Marzena Bober

T: 12 283 11 15 w. 104

Zastępca kierownika USC
Katarzyna Bolek

T: 12 283 11 15 w.103

Ewidencja działalności gospodarczej i alkohol
Paulina Rusińska

T: 12 283 11 15 w. 103

Ewidencja ludności
Małgorzata Pierzynka

T: 12 283 11 15 w. 102

Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego


T: 12 283 11 15 w. 209

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Łuszczek

T: 12 283 11 15 w. 210

Referat Oświaty

Kierownik
Joanna Mzyk

T: 12 283 11 15 w. 323

Magdalena Radwan

T: 12 283 11 15 w. 321

Magdalena Nadgórska

T: 12 283 11 15 w. 322

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

Kierownik

Monika Dubiel

T: 12 283 11 15 w. 307

Magdalena Balicka

T: 12 283 11 15 w. 308

Marcin Pater

Katarzyna Kowalska

T: 12 283 11 15 w. 310

Informatyk
Maciej Chrząszcz

Łukasz Bigaj

T: 12 283 11 15 w. 217

Inspektor Ochrony Danych. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Beata Kucharczyk

T: 12 283 11 15 w. 202

Samodzielne Stanowisko ds. Rady Miejskiej

Anika Uroda-Czort

T: 12 283 11 15 w. 318

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Tomaszewski

T: 12 283 11 15 w. 317

Radca Prawny

Katarzyna Łuckoś,
Jacek Dusza

T: 12 283 11 15 w. 201

Centrum Usług Społecznych

Dyrektor
Małgorzata Kubica

T: 12 283 11 15 w. 328