Urząd Miejski

zdj_burmistrz

Burmistrz Gminy Alwernia
Beata Nadzieja – Szpila

T: 12 283 11 15 w. 315
M: sekretariat@alwernia.pl

pokój nr 204

Zastępca Burmistrza
Danuta Głownia

T: 12 283 11 15 w. 315
M: sekretariat@alwernia.pl

pokój nr 206

Sekretarz
Katarzyna Knapik

T: 12 283 11 15 w. 327
M: kknapik@alwernia.pl

pokój nr 218

Skarbnik
Dorota Pałka

T: 12 283 11 15 w. 322
M: dpalka@alwernia.pl

pokój nr 212

Referat administracyjny

Kierownik
Beata Ścibor

T: 12 283 11 15 w. 329

Pokój nr 221

Kancelaria Burmistrza
Monika Dubiel

T: 12 283 11 15 w. 315

Pokój nr 205

Biuro Obsługi Klienta/Dziennik Podawczy
Joanna Berny,
Katarzyna Hapijczuk

Centrala:
12 283 11 15
12 283 11 75
12 283 12 59
w. 355

I Pietro

Ewa Wojtoń,
Jadwiga Świerczek

T: 12 283 11 15 w. 340

Pokój nr 203

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska

Kierownik
Lidia Ryszka

T: 12 283 11 15 w. 307

Pokój nr 106

Ewelina Perz,
Karolina Nocoń

T: 12 283 11 15 w. 336

Pokój nr 307

Ewelina Nikiel

T: 12 283 11 15 w. 308

Pokój nr 101

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Kierownik
Ilona Antończyk-Kępa

T: 12 283 11 15 w. 330

Pokój nr 301

Barbara Hostyńska,
Jolanta Piecuch

T: 12 283 11 15 w. 324

Pokój nr 303

Ewelina Głogowska-Zając

T: 12 283 11 15 w. 333

Pokój nr 318

Małgorzata Pułecka

T: 12 283 11 15 w. 311

Pokój nr 314

Edyta Bachowska-Łyszczarz,
Danuta Kadłuczka

T: 12 283 11 15 w. 302

Pokój nr 300

Jolanta Buczek,
Henryk Spuła

T: 12 283 11 15 w. 331

Pokój nr 302

Anna Słodka,
Łukasz Bartosik

T: 12 283 11 15 w. 313

Pokój nr 315

Roman Łatak

T: 12 283 11 15 w. 334

Pokój nr 308

Referat Podatków i Opłat

Kierownik
Wioletta Szymeczko

T: 12 283 11 15 w. 323

Pokój nr 213

Podatki i Księgowość
Magdalena Cichoń-Zielińska,
Agata Fryc-Pulchny

T: 12 283 11 15 w. 319

Pokój nr 209

Podatki – wymiar
Elżbieta Hajduk

T: 12 283 11 15 w. 320

Pokój nr 210

Referat Księgowości Budżetowej

Kierownik
Małgorzata Jochymek

T: 12 283 11 15 w. 353

Pokój nr 217A

Księgowość, faktury
Marzena Kulawik

T: 12 283 11 15 w. 321

Pokój nr 211

Księgowość, faktury, płace
Krystyna Giermek

T: 12 283 11 15 w. 328

Pokój nr 220

Księgowość budżetowa
Monika Sadowska-Glistak,
Anna Giermek

T: 12 283 11 15 w. 326

Pokój nr 217

Kasa
Justyna Hans

T: 12 283 11 15 w. 306

Pokój nr 219

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC
Marzena Bober

T: 12 283 11 15 w. 310

Pokój nr 103

Ewidencja działalności gospodarczej i alkohol
Paulina Rusińska

T: 12 283 11 15 w. 310

Pokój nr 103

Ewidencja ludności
Małgorzata Pierzynka

T: 12 283 11 15 w. 309

Pokój nr 102

Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Katarzyna Kowalska

T: 12 283 11 15 w. 318

Pokój nr 208

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Łuszczek

T: 12 283 11 15 w. 318

Pokój nr 208

Referat Oświaty

Kierownik
Leokadia Buczek

T: 12 283 11 15 w. 339

Pokój nr 311

Agnieszka Kocot,
Joanna Mzyk

T: 12 283 11 15 w. 312

Pokój nr 310

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

Kierownik
Katarzyna Bolek

T: 12 283 11 15 w. 332

Pokój nr 304

Agnieszka Matusiak,

Małgorzata Ślusarczyk

T: 12 283 11 15 w. 341

Pokój nr 305

Wiola Pajer

T: 12 283 11 15 w. 337

Pokój nr 306

Informatyk
Maciej Moskała

T: 12 283 11 15 w. 325

Pokój nr 215

Inspektor Ochrony Danych. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Beata Kucharczyk

T: 12 283 11 15 w. 335

Pokój nr 202

Samodzielne Stanowisko ds. Rady Miejskiej

Anika Uroda-Czort

T: 12 283 11 15 w. 343

Pokój nr 317

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Tomaszewski

T: 12 283 11 15 w. 342

Pokój nr 316

Radca Prawny

Katarzyna Łuckoś,
Jacek Dusza

T: 12 283 11 15 w. 317

Pokój nr 201

Centrum Usług Społecznych

Kierownik
Małgorzata Kubica

T: 12 283 11 15 w. 354