Urząd Miejski

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Alwerni

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Alwerni

Adresy e-mail

CENTRALA tel. 12 283 11 15

Osoby

Numer pokoju

Numery tel. wewnętrzne

 Kancelaria Burmistrza
  Beata Ścibor

p.205

Sekretariat:
w. 315

nr bezpośredni:
12 283 12 40

e-mail: sekretariat@alwernia.pl

 Burmistrz Tomasz Siemek

 Przyjmuje strony codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem
celem uzgodnienia terminu spotkania, tak aby uniknąć niedogodności.

p. 204

 Zastępca Burmistrza Anna Rajca

 Przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 14-16

p. 206

 

 Sekretarz Jolanta Nowakowska

p.218

w.327

 

 Skarbnik Magdalena Łuszczek

p.212

w.322

 

 Radca Prawny Krzysztof Góra

 Przyjmuje strony w sprawach administracyjnych
 z zakresu działania Urzędu Miejskiego
 w poniedziałki w godz.:14-16

p.310

w.312

 

 Referat Kadr, Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych

 Kierownik
 Katarzyna Bachowska

p.221

w.329

 Biuro Obsługi Klienta. Dziennik Podawczy

I piętro

Centrala:
12 283 11 15

12 283 11 75

 Ewelina Nikiel

w.355

 Sprawy administracyjne, jednostki pomocnicze
 Jadwiga Świerczek

p. 316

w.342

 Archiwum, sprawy organizacyjne
 Ewa Wojtoń

p.201

w.317

 

  Referat Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 Kierownik
 Marcin Wrzeszcz

p.308

w.334

 Planowanie Przestrzenne i Rozwój
 Anna Słodka
 Łukasz Bartosik

p.315

w.313

 Geodezja i gospodarka gruntami
 Jacek Cięcielowski

p.307

w.336

 Ochrona środowiska
 Renata Kępa

 Gospodarka odpadami
 Katarzyna Kowalska

p.305

w.341

 

  Referat Drogownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

 Kierownik
 Tomasz Kozub

p.303

w.324

 Inwestycje
[nbsp

p.301

w.330

 Gospodarka komunalna
 Małgorzata Pułecka

p.302

w.331

 Zamówienia publiczne
 Jolanta Buczek

 Oświetlenia
 Karolina Nocoń

p.300

w.302

 Inwestycje budowlane
 Henryk Spuła

p.314

w.311

 

  Referat Podatków i Opłat

 Kierownik
 Wioletta Szymeczko

p.213

w.323

 Księgowość podatkowa
 Stanisława Kajfasz

p.209

w.319

 Księgowość podatkowa
 
Anna Skwarczyńska

 Wymiar podatków
 Elżbieta Hajduk

p.210

w.320

 

 Referat Księgowości Budżetowej

 Kierownik
 Małgorzata Jochymek

p.217A

w.353

 Księgowość budżetowa
 Krystyna Giermek

p. 220

w.328

 Księgowość budżetowa
 Marzena Kulawik

p.211

w.321

 Księgowość budżetowa
 Lidia Ryszka

217B

w.326

 Księgowość budżetowa
 
Monika Sadowska - Glistak

 Księgowość budżetowa
 Justyna Hans

p.106

w.307

 

  Urząd Stanu Cywilnego

 Kierownik
 Beata Nadzieja - Szpila

p.103

w.310

 Zastępca
 Katarzyna Knapik - Filipek
 Ewidencja działalności gospodarczej, pozwolenia na alkohol

p.101w.308

 Zastępca
 Krzysztof Kurzański

p.203

w.340

 Ewidencja ludności
 Małgorzata Pierzynka

p.102

w.309

 

  Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informatyki

 Sprawy Obronne, Straże
  Danuta Głownia

p.208

w.318

 Zarządzanie kryzysowe, Informatyk
 Krzysztof Łuszczek

p.215

w.325

 

  Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 Kierownik
 Leokadia Buczek

p.311

w.339

 Oświata, sport
 Anna Maślanka

p.306

w.337

 Oświata, zdrowie, kultura
 Agnieszka Kocot

p.304

w.332
 

 Referat Promocji Gminy, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Kierownik
 Beata Kucharczyk
 Promocja gminy

p.202

w.335

 Środki pozabudżetowe, współpraca z przedsiębiorcami
 
Krzysztof Kurzański

p.203

w. 340

 Turystyka, współpraca z NGO, środki pozabudżetowe
 
Grzegorz Pater

 
  Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 Anna Maślanka

p.306

w.337

 

  Biuro Rady Miejskiej

 Anika Uroda - Czort

p.317

w.343

 Jadwiga Świerczek

p. 316

w.342

 Przewodniczący Tomasz Tomaszewski

p. 321

w. 344

 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...