Urząd Miejski

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Alwerni

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Alwerni

Adresy e-mail

CENTRALA tel. 12 283 11 15

Osoby

Numer pokoju

Numery tel. wewnętrzne

 Burmistrz Tomasz Siemek

 Przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 14-16

 e-mail: sekretariat@alwernia.pl

p.204

sekretariat:
w. 315

bezpośredni
do sekretariatu:
12 283 12 40

 Zastępca Burmistrza Anna Rajca

 Przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 14-16

 e-mail: sekretariat@alwernia.pl

p. 206

 Sekretariat Beata Ścibor

p. 205

 

 Sekretarz Jolanta Nowakowska

p.218

w.327

 

 Skarbnik Magdalena Łuszczek

p.212

w.322

 

 Radca Prawny Krzysztof Góra

 Przyjmuje strony w sprawach administracyjnych
 z zakresu działania Urzędu Miejskiego
 w poniedziałki w godz.:14-16

p.310

w.312

 

 Referat Kadr, Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych

 Kierownik Katarzyna Bachowska

p.221

w.329

 Biuro Obsługi Klienta. Dziennik Podawczy

I piętro

Centrala:

12 283 11 15
12 283 11 75

 

w.355

 Sprawy administracyjne, jednostki pomocnicze
 Jadwiga Świerczek

p. 316

w.342

 Archiwum, sprawy organizacyjne
 Ewa Wojtoń

p.201

w.317

 

  Referat Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 Kierownik Marcin Wrzeszcz

p.308

w.334

 Planowanie Przestrzenne i Rozwój Anna Słodka

p.315

w.313

 Łukasz Bartosik

 Geodezja i gospodarka gruntami
 Jacek Cięcielowski

p.307

w.336

 Marcin Sowa

 Gospodarka odpadami

p.305

w.341

 

  Referat Drogownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

 Kierownik Tomasz Kozub

p.303

w.324

 Inwestycje Tomasz Jarczyk

p.301

w.330

 Gospodarka komunalna Małgorzata Pułecka

p.302

w.331

 Zamówienia publiczne Jolanta Buczek

p.300

w.302

 

  Referat Podatków i Opłat

 Kierownik Wioletta Szymeczko

p.213

w.323

 Księgowość podatkowa Stanisława Kajfasz

p.209

w.319

 Księgowość podatkowa
 Magdalena Cichoń - Zielińska

 Wymiar podatków Elżbieta Hajduk

p.210

w.320

 

 Referat Księgowości Budżetowej

 Kierownik Małgorzata Jochymek

p.217A

w.353

 Księgowość budżetowa Krystyna Giermek

p. 220

w.328

 Księgowość budżetowa Anna Skwarczyńska

p.211

w.321

 Księgowość budżetowa Lidia Ryszka

217B

w.326

 Księgowość budżetowa
 Monika Sadowska - Glistak

 Księgowość Bernadeta Pająk

p.106

w.307

 

  Urząd Stanu Cywilnego

 Kierownik Beata Nadzieja - Szpila

p.103

w.310

 Zastępca Katarzyna Knapik - Filipek
  Ewidencja działalności gospodarczej, pozwolenia na alkohol

p.101w.308

 Zastępca Krzysztof Kurzański

p.203

w.340

 Ewidencja ludności Małgorzata Pierzynka

p.102

w.309

 

  Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informatyki

 Danuta Głownia

p.208

w.318

 Krzysztof Łuszczek

p.215

w.325

 

  Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

 Kierownik Leokadia Buczek

p.311

w.339

 Oświata i sport Anna Maślanka

p.306

w.337

 Oświata, zdrowie, kultura Agnieszka Kocot

p.304

w.332
 

 Referat Promocji Gminy, Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Kierownik Beata Kucharczyk Promocja gminy

p.202

w.335

 Środki pozabudżetowe, współpraca z przedsiębiorcami
 Krzysztof Kurzański

p.203

w. 340

 Turystyka, współpraca z NGO, środki pozabudżetowe
 Grzegorz Pater

 
  Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 Anna Maślanka

p.306

w.337

 

  Biuro Rady Miejskiej

 Anika Uroda - Czort

p.317

w.343

 Jadwiga Świerczek

p. 316

w.342

 Przewodniczący Tomasz Tomaszewski

p. 321

w. 344

 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...