Małe granty - dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Małe granty - dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Dodano:

Biuro Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w.332

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z dnia 14 października 2016 roku - tekst jednolity)

Procedura postępowania:
- sprawdzenie czy pomysł Twojej organizacji mieści się w priorytetach współpracy Gminy Alwernia oraz czy w ramach tego priorytetu są przewidziane środki na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w budżecie gminy,
- złożenie oferty,
- rozpatrzenie oferty pod względem formalnym i merytorycznym,
- w przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego zamieszczenie oferty w sposób wskazany w art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- rozpatrzenie ewentualnych uwag dotyczących zgłaszanej oferty,
- podpisanie umowy,
- rozliczenie wykonania umowy.

Wymagane dokumenty:

Wzór oferty dla małego grantu

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni
ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32 - 566 Alwernia
Biuro Obsługi Klienta I piętro.

Termin załatwiania sprawy:

W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego (zweryfikowane w okresie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty), organ administracji publicznej zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Po upływie 7 dni organ administracji publicznej rozpatruje ewentualne uwagi do złożonej oferty a następnie informuje o podjętej decyzji oraz trybie zlecenia.

Opłaty: Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

  1. wzór oferty dla małego grantu
  2. wzór sprawozdania dla małego grantu
  3. wzór umowy

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...