Gospodarka odpadami (śmieci)

Gospodarka odpadami (śmieci)

Dodano:

Samodzielne Stanowisko ds. Komunalnych

III piętro, pokój nr 305, tel.12 283 11 15 w. 341

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni - Biuro Obsługi Klienta I pietro

Informacje dodatkowe:

Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie gospodarki odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 642 23 71
osoba do kontaktu: Marzena Cebo tel. 32 642 19 58

========================================================================================================

Firma ZGK Bolesław Sp. z o.o. w ramach wygranego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia, dostarczy mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne (na nieruchomość zamieszkaną przypada jeden pojemnik) oraz worki na odpady komunalne segregowane.
Pojemniki i worki dostarczane będą mieszańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

___________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

- żółty - metale i tworzywa sztuczne

- zielony - szkło

- niebieski - papier

- brązowy – odpady biodegradowalne

 Odpady segregowane gromadzone w pojemnikach/workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

____________________________________________________________________________________________

Uchwałą NR II/18/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 kwietnia 2019 roku opłaty za śmieci wynoszą:

  • 16,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane

  • 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

Kwota jaką należy wpłacić stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych osób zamieszkałych oraz trzech stawek miesięcznej opłaty w wysokości 16,50 zł (odpady segregowane) bądź 35,00 zł (odpady niesegregowane).  

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia.
W terminach:

I kwartał do 31 marca 2019 r.

II kwartał do 30 czerwca 2019 r.

III kwartał do 30 września 2019 r.

IV kwartał do 15 listopada 2019 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji.

W I kwartale (styczeń - marzec) 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły:

  • 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane

  • 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

Rachunki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pozostałe kwartały 2019 r. zostaną dostarczone mieszkańcom najpóźniej do końca maja 2019 r.

____________________________________________

PAMIĘTAJ!

Ilość oddawanych przez Ciebie odpadów nie ma wpływu na wysokość Twojej opłaty!

Jeśli oddasz dużo śmieci Twoja opłata nie wzrośnie – nadal będzie taka sama!

Płacisz od ilości zamieszkałych na Twojej nieruchomości osób, a nie od ilości oddanych śmieci!

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019

Informacja o terminach wywozu odpadów 2019 r.

Szczegółowy wykaz miejscowości oraz ulic objętych odrębnymi terminami wywozu odpadów z uwagi na wąskie uliczki i utrudniony dojazd. Odbiór następuje małym samochodem.

 


Z uwagi na wąskie uliczki i utrudniony dojazd, niektóre rejony naszej gminy objęte zostały odrębnymi terminami wywozu odpadów.
W załączonej tabeli Harmonogramu znajdziecie Państwo, szczegółowy wykaz miejscowości oraz nazwy ulic,
zakwalifikowanych do odbioru odpadów małym samochodem.
Ponadto informujemy, że we wskazanych w tabeli terminach, zbierane są jednocześnie wszystkie frakcje odpadów!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z czasowym zamknięciem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Krasickiego 16 w Alwerni,

Urząd Miejski w Alwerni informuje, iż w dniu

27.07.2019r. w godzinach od 7.00 do 15.00

odbędzie się zbiórka odpadów w Punkcie Zbiórki Wielkogabarytowej

zlokalizowanym w Alwerni przy ulicy Sienkiewicza 48 (siedziba ZUK Alwernia).

 

Do Punktu Zbiórki Wielkogabarytowej można oddać:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

 

Szczegółowe informacje są udzielane w Urzędzie Miejskim w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7,
32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 15 wew. 341, III piętro, pokój 305

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI dotyczące gospodarowania odpadami

Uchwała nr XII/77/2017 z dnia 28 września 2017 roku - w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia

Uchwała nr XII/78/2017 z 28 wrzesnia 2017 roku  - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.

UCHWAŁA NR XIII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.

UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicielinieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...