Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dodano:

Referat Oświaty
III piętro, pokój nr 310 tel. 12 283 11 15 w.312

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Agnieszka Kocot

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./

Procedura postępowania:
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych prawem warunków.

Od dnia 1 września 2012 roku, zgodnie ze znowelizowanym art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L 379 z 28.12.2006, str. 5)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych i wymagane do wniosku załączniki

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta - I p

Opłaty: nie podlega

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Informacje dodatkowe:

  1. wniosek
  2. załączniki:
    formularz
    zawiadomienie
    oświadczenie

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...