Świadczenie zdrowotne dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Świadczenie zdrowotne dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Dodano:

Referat Oświaty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./
Uchwała Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Procedura postępowania:
Terminy składania wniosków: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
Wnioski rozpoznawane według kolejności złożenia, raz na kwartał.
Zasiłek może być przyznany uprawnionemu nauczycielowi jeden raz w ciągu dwóch lat kalendarzowych.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego
  2. Opinia lekarza o stanie zdrowia wnioskodawcy lub zaświadczenie
  3. Opinia i poparcie podania przez dyrektora placówki
  4. Załączniki do wniosku potwierdzające koszty związane z leczeniem


Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta - I p

Termin załatwiania sprawy: Przyznanie zasiłku pieniężnego raz na kwartał

Dokumenty do pobrania:
wniosek

Rachunek bankowy

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...