Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia

Dodano:

Referat ds. oświaty:
III piętro, pokój nr 310, tel. 12 283 11 15 w. 312

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Agnieszka Kocot

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019, poz. 1481).

Uchwała nr XXX/235/2005 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 274, poz.1921 z późn. zm.).w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia.

 

Procedura postępowania:

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  2. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 528,- zł  netto. Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 można składać od dnia 2 września do dnia 16 września 2019 r., w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października 2019 r.a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego 2020 r. – do dnia 17 lutego 2020 r.

Stypendium szkolne może być przyznawane na okres od 1 do 10 miesięcy w roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres od 1 do 9 miesięcy w roku szkolnym, w wysokości od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i wymagane do wniosku załączniki.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7

Biuro Obsługi Klienta - I piętro

Opłaty: nie podlega

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dokumenty do pobrania:
wniosek

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...