Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 102, tel. 12 283 11 15 w.309

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Małgorzata Pierzynka

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności / Dz .U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm./. ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych /Dz. U. z 2010 r.  Nr 167, poz. 1131 ze zm./. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,  w sprawie opłat za udostępnianie danych .

Procedura postępowania: udzielenie pisemnej informacji.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych
  2. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie informacji.
  3. Osoby i jednostki organizacyjne - we wniosku wykazują podstawę prawną.
  4. Inne osoby i podmioty - we wniosku uwiarygadniają interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.


Miejsce składania dokumentów: Złożenie wniosku; Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7, pokój 102 I piętro.

Termin załatwiania sprawy: udzielenie pisemnej informacji do 14 dni

Opłaty:
31 zł  za udostępnienie  danych osobowych
 wpłata w Banku Spółdzielczym w Alwerni lub  na rachunek bankowy;
Urząd Miejski w Alwerni
Bank Spółdzielczy w Alwerni Nr Konta
51844400080040040000130054
/z adnotacją za udostępnienie danych osobowych

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł. w przypadku reprezentowania osób fizycznych  i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie zażalenie do Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Informacje dodatkowe: wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta - Urząd Miejski w Alwerni, I piętro.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...