Dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów

Dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych konkursów

Dodano:

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro pokój 304, tel. 12 283 11 15 w. 332


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 z dnia 14 października 2016 roku - tekst jednolity)

Procedura postępowania:
- ogłoszenie o konkursie na wykonanie zadania publicznego,
- złożenie ofert,
- rozpatrzenie ofert, wyłonienie zwycięscy konkursu,
- podpisanie umowy,
- rozliczenie wykonania umowy.

Wymagane dokumenty:

Zawarte są każdorazowo w ogłoszonym konkursie.

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni
Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32 - 566 Alwernia
Biuro Obsługi Klienta I piętro.

Termin załatwiania sprawy:

Organ administracji publicznej w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego, informuje o podjętej decyzji oraz trybie zlecenia.

Opłaty: Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych od 3 września 2016 r.)

  1. wzór oferty
  2. wzór sprawozdania
  3. wzór umowy

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...