Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia związku małżeńskiego

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Katarzyna Knapik-Filipek

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2082 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)

Wymagana dokumenty:

  1. Wniosek stron.
  2. Dokumenty tożsamości do wglądu.
  3. Dokumenty potwierdzające ważne względy.

Opłaty:

Opłatę skarbową za zezwolenie w wysokości 39,00 zł wpłaca się na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

O odmowie wydania zezwolenia kierownik USC zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Za ważne względy uznawane są w szczególności: ciąża, choroba jednego z przyszłych małżonków.

Wniosek

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...