Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporzadzonego za granicą

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporzadzonego za granicą

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika USC Krzysztof Kurzański

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)

Podmiot uprawniony do wystąpienia o załatwienie sprawy:

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

 Wymagana dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (urodzenie, małżeństwo, zgon) lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów.

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 39 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy:
Po dokonaniu odtworzenia wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 Termin załatwienia sprawy:

Treść zagranicznego dokumentu odtwarza się w formie czynności materialno-technicznej, niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania odtworzenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...