Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Katarzyna Knapik-Filipek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

 Podmiot uprawniony do wystąpienia o załatwienie sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi oraz osobie, która wykaże w tym interes prawny.

Wymagana dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dokument tożsamości (do wglądu).
3. Dokument potwierdzający interes prawny.

Opłaty:
Opłatę skarbową wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku:

  • za odpis skrócony - w wysokości  22,00 zł
  • za odpis zupełny - w wysokości 33,00 zł
  • za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - w wysokości 24,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, jeżeli księga jest przechowywana w tut. USC lub jeżeli akt jest dostępny w Systemie Rejestrów Państwowych. W ciągu 10 dni roboczych, jeżeli księga jest przechowywana w innym USC.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...