Wpisanie treści aktu sporządzonego za granicą - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wpisanie treści aktu sporządzonego za granicą - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika USC Krzysztof Kurzański

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)

Podmiot uprawniony do wystąpienia o załatwienie sprawy:

Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, pełnomocnik lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Po dokonaniu transkrypcji wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Wymagana dokumenty:

  1. Wniosek strony.
  2. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 50 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Forma załatwienia sprawy:
Po dokonaniu transkrypcji wydaje się wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy:

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego polega na przeniesieniu treści zagranicznego aktu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej i jest dokonywana niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania transkrypcji następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...