Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Kierownik Katarzyna Knapik-Filipek

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn.zm.)

Podmiot uprawniony do wystąpienia o załatwienie sprawy:

Wnioskodawca osobiście.  Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

 Wymagane dokumenty:

  1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
  4. Wniosek

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 38 zł wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

 Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...