Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy

Zawarcie związku małżeńskiego - ślub konkordatowy

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika USC Krzysztof Kurzański

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 2064)
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn.zm.)

Wymagana dokumenty:

  1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
  2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec składa:

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
3. Dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub postanowienie sądu zwalniające od złożenia tego dokumentu.

4.Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli ślub ma się odbyć z obcokrajowcem, który nie mówi w języku polskim, przy składaniu zapewnienia musi być obecny tłumacz.

Opłaty:

  • 84,- zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Opłatę skarbową wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest wydawane niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego można pobrać w dowolnym USC i ważne jest sześć miesięcy od daty jego wydania. Duchowny w terminie 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa konkordatowego ma obowiązek dostarczyć do USC zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na tej podstawie sporządzany jest akt małżeństwa. Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest jeden odpis skrócony aktu małżeństwa z urzędu.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...