Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu zgonu

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika USC Krzysztof Kurzański

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)
  2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)

Wymagana dokumenty:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca – paszport).
  3. Dowód osobisty współmałżonka (do wglądu).
  4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu).

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu albo miejsca znalezienia zwłok. Zgon osoby należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu, natomiast w przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną – w ciągu 24 godzin od momentu zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej: małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...