Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Paulina Rusińska
I piętro, pokój nr 101, tel.12 283 11 15 w. 308

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniuw   trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( Dz.  U.  z  2015 roku  poz. 1286 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr LIX/444/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Alwernia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 września 2007r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr XLI/231//2001 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w  miejscu sprzedaży.

Procedura postępowania:

Wydanie zezwolenia lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolnia.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu , o której mowa w art.65 ust.1, pkt.2.ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności iżywienia/Dz.U.nr 171 poz.1225 z późn.zm./

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul.Z.Gęsikowskiego 7 Biuro Obsługi Klienta I p.
Termin załatwiania sprawy: do 1 miesiąca

Opłaty:

oplatę roczną za korzystanie z zewolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca rozpoczynajacy działalność gospodarczą w tym zakresie wnosi w wyskości:

  1. 525.- zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. 525.- zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 2.100.- zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przed wydaniem zezwolenia w kasie Urzędu Miejskiego w Alwerni,Ip.

Opłaty wnoszone są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia w danym roku.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul.Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty do pobrania:

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...