Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Procedura postępowania: Wydanie zezwolenia

Wymagane dokumenty:

- wniosek,

- zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, leasingu, itp.),

- tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł, w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 53,50 zł,

- wpis do CEIDG.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, I p.

Termin załatwiania sprawy: do 30 dni

Opłaty:opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 53,50 zł)

Tryb odwoławczy:Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 14 dni

Dokumenty do pobrania: WNIOSEK

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...