Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska:
III piętro, pokój nr 307, tel.12 283 11 15 w.336

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jacek Cięcielowski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca  2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.)

 Miejsce pobrania i złożenia wniosku :

Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Do wniosku należy dołączyć:

- ksero aktu notarialnego, dotyczącego oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

- aktualny odpis księgi wieczystej.

 Opłaty:

 - za wydanie decyzji – 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53), - kwit opłaty należy dołączyć do wniosku.

- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostaje ustalona na podstawie art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm. ).

Termin załatwiania sprawy:

1.Wydanie decyzji– do 4 miesięcy od  daty złożenia

Tryb odwoławczy:

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, strona może wnieść odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje :

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje wyłącznie na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...