Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesiące

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesiące

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 102, tel.12 283 11 15 w.309

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Pierzynka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności / Dz. U. z 2010 r. Nr. 217, poz. 1427 ze zm./.   oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego/Dz. U. z 2011 r. Nr. 220, poz. 1306 ze zm./.

Procedura postępowania: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty:
1.Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy.’”
2.Osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym osoby dokonującej wymeldowania.
3.Odpis skrócony aktu urodzenia- osoby niepełnoletniej.

Miejsce składania dokumentów: Złożenie wniosku:
Urząd Miejski w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 7, pokój 102 I piętro

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie.
W przypadku złożenia wniosku o wymeldowanie z pobytu stałego - w terminie do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa sie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni do dnia otrzymania decyzji.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...