Działalność gospodarcza: Wpis/Zmiana wpisu/Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza: Wpis/Zmiana wpisu/Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego

I piętro, pokój nr 101, tel.12 283 11 15 w. 308

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Paulina Rusińska

Podstawa prawna: Art. 7b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 101 poz.1178 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek CEIDG1, dowód osobisty

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni
ul. Z. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia
Nr pokoju: 101

Termin załatwiania sprawy: niezwłocznie

Opłaty: bez opłaty

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Dokumenty do pobrania:
Wniosek CEIDG 1
instrukcja wypełniania wniosku CEIDG 1

Informacje dodatkowe:

Teraz również rejestracja firmy online. Zarządzasz wpisem nie wychodząc z domu. Aktualne dane o twojej działalności gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki.  Obecnie rejestracja firmy i wszystkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej odbywają się online. Przedsiębiorca może sam dokonać wpisu, ale musi potwierdzić to podpisem zaufanym, dlatego większość przedsiębiorców wykonuje te czynności za pośrednictwem urzędu gminy. Pracownik urzędu wprowadza zmiany do systemu ogólnopolskiej bazy danych przedsiębiorców na podstawie wniosku CEIDG1 i potwierdza to podpisem elektronicznym certyfikowanym. Zmiany wprowadzone do systemu są dostępne dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego, co jest kontynuacją zasady „jednego okienka”.

Przedsiębiorca ponosi konsekwencje braku aktualnego wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbała dokonania ich weryfikacji.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Zaglądnij na stronę Ministerstwa Rozwoju z informacjami dla przedsiębiorcy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

wiecej informacji link

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...