Korekta wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku podatkowego- u osób fizycznych

Korekta wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku podatkowego- u osób fizycznych

Dodano:

Referat Podatków i Opłat:
II piętro, pokój nr 210, tel. 12 283 11 15 w.320

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Elżbieta Hajduk

Podstawa prawna: art. 2-7 ustwy z dnia 12 stycznie 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ( jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz 617 z późn. zmianami), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 374 z późn. zm.), art. 21 § 1 pkt 2, art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednoility Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
  2. Wypełniony formularz "Informacja o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )" - INRL

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7- Biuro Obsługi Klienta Ip.

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni.

Opłaty: Nie pobiera sie opłaty.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie- ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )- INRL
  2. Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- od osób fizycznych

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...