Sołectwa

Miasto Alwernia
Statut Miasta Alwernia

Przewodniczący Zarządu Miasta Alwernia
Agnieszka Siemek, Alwernia

Sołectwa
Statuty jednostek pomocniczych Gminy Alwernia

Brodła
Sołtys Kazimierz Kowalik

Grojec
Sołtys Przemysław Dudek

Kwaczała
Sołtys Jolanta Kuciel

Mirów
Sołtys Jan Brzezoń

Nieporaz
Sołtys Jerzy Kulczyk

Okleśna
Sołtys Lucyna Włodarska

Podłęże
Sołtys Wiesława Jakóbik

Poręba Żegoty
Sołtys Ewa Pasierbek

Regulice
Sołtys Krystian Świrk

Źródła
Sołtys Alojzy Berny

Strony internetowe sołectw

Brodła   www.brodla.com.pl

Grojec   www.grojec.com.pl   www.naszgrojec.net.pl

Kwaczała   kwaczala.co.pl    www.ssipk.kwaczala.eu

Okleśna   www.oklesna.pl

Poręba Żegoty    www.porebazegoty.org

Regulice   www.sprin.krakow.pl