Beata Nadzieja-Szpila

W Gminie Alwernia mieszka od urodzenia. Tu także założyła rodzinę i wychowała czwórkę, już dorosłych, dzieci. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku politologia ze specjalnością polityka samorządowa, a także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada także kwalifikacje w zakresie pracy socjalnej zdobyte w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krakowie.
Bogate doświadczenie zawodowe sukcesywnie zdobywała w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach samorządowych i w organizacjach pozarządowych. Pracowała w Towarzystwie Finansowo – Leasingowym w Warszawie jako specjalista ds. handlowych, była kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie oraz pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Alwerni. Od 2006 roku pełniła funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Alwerni.
Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu gminy i mieszkańców. W latach 2003 – 2011 była członkiem Stowarzyszenia Młoda Alwernia, a także jednym ze współzałożycieli. Koordynowała projekt EFS: „Jestem z Tobą nie tylko od święta – Pogotowie Dobrej Nadziei”, była latarnikiem w projekcie Polski Cyfrowej Równych Szans w latach 2013 – 2014, pomysłodawcą i wykonawcą grantu „Internet nową pasją dla osób 50+”. W 2014 roku wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powołała do życia Stowarzyszenie Alwernia Plus. Od tego czasu aktywnie działała jako prezes Stowarzyszenia – była pomysłodawcą i współzałożycielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni oraz Chóru Gospel Alwernia.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach m.in. „Zarządzanie projektem Europejskiego Funduszu Społecznego wg wymagań Unii Europejskiej”, „Aplikowanie o środki na realizację projektów w ramach SPO RZL”, „Kwalifikowalność kosztów w Europejskim Funduszu Społecznym”, „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw”. Jest absolwentką Akademii Umiejętności Kierowniczych. Posiada uprawnienia kierowników wycieczek szkolnych. Jest również licencjonowanym przewodnikiem krakowskim oraz pilotem wycieczek. Współorganizowała i pilotowała wiele wyjazdów krajowych i zagranicznych dla mieszkańców naszej Gminy. W 1993 roku zagrała w filmie Stevena Spielberga “Lista Schindlera”. Prywatnie miłośniczka aktywnego wypoczynku, turystyki górskiej, sportu i dobrej literatury.

W roku 2019 została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Brązowym Krzyżem Zasługi.

Drodzy Mieszkańcy,

Jako Burmistrz Gminy Alwernia staram się działać zawsze z korzyścią dla naszej lokalnej społeczności. Przez wiele lat podejmowałam w naszej gminie działalność pozarządową. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie i umiejętności przyniosą korzyści także na gruncie samorządowym.

Wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało możliwością pozyskania środków unijnych. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów podziału środków ukończyłam kursy w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw. Widzę tutaj potencjał dla Gminy.

Zdając sobie sprawę jak ważny jest internet i komputer w życiu człowieka, zdobyłam niezbędną wiedzę by uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych . Swoją wiedzą dzielę się z mieszkańcami gminy. W latach 2013 – 2014 wymyśliłam projekt i wygrałam konkurs na realizację grantu pt. „Internet nową pasją dla osób 50+”. Wspólnie z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni przeszkoliłam 270 osób w umiejętnościach komputerowych.

Licencja pilota wycieczek i przewodnika po Krakowie pozwala na realizację mojej pasji – poznanie i pokazanie ludziom świata. Podróże pozwalają zobaczyć jaki kierunek rozwoju przyjąć tak, aby lepiej zagospodarować naszą gminę. Wraz z mieszkańcami gminy odwiedziliśmy m.in. Włochy, Słowację, Węgry, Czechy, Austrię, Ukrainę oraz wiele miejsc w Polsce.

Istotnym elementem pracy Burmistrza jest zagospodarowanie potencjału ludzkiego. Ukończona Akademia Umiejętności Kierowniczych oraz udział w warsztatach Umiejętności Menadżerskich pokazała mi, jak wykorzystując dobre relacje międzyludzkie, można doprowadzić do maksymalnego wykorzystania wszystkich pojawiających się możliwości – tak ze sfery pozyskiwania środków zewnętrznych, jak i tych związanych z ludźmi oraz ich pomysłami.

Moje działania zawsze ukierunkowane są na człowieka. Wszystko to, czego dokonałam odbyło się dzięki mieszkańcom Gminy Alwernia. Gdyby nie mieszkańcy, nie byłoby Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni, Chóru Gospel Alwernia, Stowarzyszenia Alwernia Plus.

Dziękuję Wam za to.

Wierzę w mieszkańców Gminy Alwernia. Wierzę w Wasz potencjał. Powtórzę za Henry’m Fordem: “Poszukuję jak największej liczby osób, które nie mają pojęcia o tym, że coś jest niemożliwe do zrobienia”.

Z wyrazami szacunku,

Beata Nadzieja-Szpila