Rewitalizacja Gminy

Rewitalizujemy Gminę Alwernia

Zajrzyj na stronę  link

Tam uzyskasz wszystkie informacje

 

Burmistrz Gminy Alwernia ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych 

Konsultacje dotyczą określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - znajdujących się w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14.02.2017 r. do dnia 15.03.2017r.
w formie:

1.    Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Alwerni, pokój nr 203 w godzinach pracy urzędu, w okresie trwania konsultacji.

2.    Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Alwerni oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni www.alwernia.pl, a także w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 203, w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze i ankiety w postaci papierowej można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Alwerni drogą korespondencyjną (Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia), a także złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Alwerni  oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : urzad@alwernia.pl i kkurzanski@alwernia.pl

Dokumenty do pobrania:

===============================================================================================================

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Alwernia ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020

Przedmiotem konsultacji jest treść projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Konsultacje prowadzone będą w okresie 31.03.2017 r. do dnia 30.04.2017 r.  w formie:

  1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który po wypełnieniu złożyć należy w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Alwerni (I piętro) lub przesłać na adres Urząd Miejski w Alwerni,
    ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia lub w formie elektronicznej przesłać na adres urzad@alwernia.pl
  2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 oraz zgłoszenie propozycji projektów do ujęcie w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020, materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny - dostępne do wglądu od dnia 31.03.2017 r.

  1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni pod adresem www.alwernia.pl
  2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni, na Biurze Obsługi Klienta, I piętro.

Po konsultacjach zostanie sporządzony Raport z konsultacji społecznych (Załącznik nr 5).

c. Zbierania uwag ustnych do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Alwerni,
      w godzinach pracy urzędu, w pok. nr 203, w okresie od dnia 31.03.2017 r. do dnia   
      30.04.2017 r.

Uwaga.

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych treścią z Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 31.03.2017r . i po dniu 30.04.2017 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

==============================================================================================================

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Alwernia - diagnoza

 

Burmistrz Gminy Alwernia – Pan Tomasz Siemek

serdecznie zaprasza

na konsultacje społeczne dotyczące I części  
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020, tj. diagnozy i wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Alwerni –
sala konferencyjna nr 5 (parter)
w dniu 07.02.2017 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 18.00

Zaproszenie 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...