Rada seniorów

Rada Seniorów Gminy Alwernia

 

Biuro Gminnej Rady Seniorów

budynek Urzędu Miejskiego w Alwerni parter pokój nr 4

ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia

czynne w środy w godz. 10 -12

 

Gminna Rada Seniorów w Alwerni została powołana w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności, a zwłaszcza sprawy najstarszych mieszkańców Gminy.

Na sesji Rady Miejskiej w Alwerni w dniu 19 kwietnia 2018 roku została podjęta Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Alwerni.

Głównym celem Rady, jest służenie społeczności Gminy, a zwłaszcza seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy. Rada ma charakter inicjatywny, doradczy i opiniodawczy dla władz Gminy.

16 sierpnia 2018 roku w Gminie Alwernia odbyła się I Sesja Gminnej Rady Seniorów. Członkowie rady wybrali przewodniczącego, którym został Pan Zygmunt Sieprawski, wiceprzewodniczącą została Pani Irena Kurzańska a sekretarzem Pani Anna Kurdziel.

Rada seniorów będzie współpracowała z władzami samorządowymi Gminy Alwernia i dzięki temu będzie mogła  wprowadzić w życie wiele swoich ciekawych pomysłów i inicjatyw.

 

Dokumenty:

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie utworzenia Rady Seniorów wraz ze statutem

Zarządzenie Burmistrza Gminy Alwernia o powołaniu członków Gminnej Rady Seniorów