Kraina bezpiecznego internetu – szkolenia mieszkańców Gminy Alwernia

Gmina Alwernia ogłasza rekrutację do projektu grantowego pn. „Kraina bezpiecznego internetu – szkolenia mieszkańców Gminy Alwernia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu granowego pn.“Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie dla Gminy Alwernia wynosi: 67 200,00 PLN.

Okres realizacji: od 15.10.2018 do 30.09.2019 r.

Projekt ma na celu wyposażenie co najmniej 3700 mieszkańców województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego w wieku 25+ w co najmniej podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje cyfrowe, w tym wykorzystanie e-usług publicznych. Projekt wpisuje się także w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwala szerokiemu gronu mieszkańców obu województw, zwłaszcza starszym (w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw, w tym urzędowych.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 8 lutego 2019 r.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Alwernia – w Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty oraz w Sali Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Uczestnikami Projektu będzie łącznie 120 osób, w tym nauczyciele, rodzice oraz osoby starsze (50 +), w następującej ilości:

  • 12 osób w wieku 25 – 34 lata,
  • 24 osób w wieku 35-43 lata,
  • 60 osób w wieku 44-64 lata,
  • 24 osób w wieku powyżej 65 lat.

Szkolenia uczestników Projektu, o których mowa w ust. 4, będą odbywały się w dziesięciu 12-osobowych grupach, w zakresie następujących modułów:

  • „Rodzic w Internecie” – 3 grupy,
  • „Moje finanse i transakcje w sieci” – 2 grupy,
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 3 grupy,
  • „Kultura w sieci” – 2 grupy.

Zajęcia dla wszystkich grup będą trwały łącznie 120 godzin (po 12 godzin na jedną grupę), według ustalonych harmonogramów.

Kandydaci na Uczestników Projektu muszą spełniać łącznie poniższe kryteria uczestnictwa w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych:

  • Zamieszkanie na terenie Gminy Alwernia,
  • Wiek powyżej 25 lat.

 Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin są dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Alwerni oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.alwernia.pl  (poniżej)

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku.

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...