Projekty edukacyjne

VULCAN KOMPETENCJI W MAŁOPOLSKICH  SAMORZĄDACH

 

 

W kwietniu 2018 roku Gmina Alwernia przystąpiła do projektu „Vulcan kompetencji w małopolskich  samorządach” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Realizacja projektu potrwa do 2020r. W ramach realizacji projektu opracowano plan wspomagania szkół prowadzonych przez Gminę Alwernia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, który będzie na bieżąco wdrażany.

Plan wspomagania szkół prowadzonych przez Gminę Alwernia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych

=====================================================================================================

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Partner: Gmina Alwernia realizuje projekt pn.”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów (po reformie: uczniów gimnazjów i klas VI-VIII szkół podstawowych) zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Projekt realizowany jest w: Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni, Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach, Szkole Podstawowej im. Józefa Patelskiego w Kwaczale.

Dofinansowanie Partnera z UE: 100 287,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł

 

========================================================================================================

AKTYWNA TABLICA

 

 

Gmina Alwernia otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Łączna kwota dotacji wynosi 56 000 zł przy wkładzie własnym gminy 14 000 zł.

Program ma na celu zakup dla szkół pomocy dydaktycznych oraz niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych min. tablic interaktywnych, projektów, zestawów nagłośnieniowych oraz monitorów dotykowych.

Wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe: w Brodłach, Kwaczale, Porębie Żegoty i Okleśnej

========================================================================================================

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

===========================================================================================================

.