Prawo miejscowe

Opłata za gospodarowanie odpadami za 2021 r.

W 2021 roku zgodnie z uchwałą nr II/76/2020 Rady Miejskiej w Alwerni                                              z dnia 15 września 2020 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 34,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 1. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 68,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik, w którym kompostują bioodpady i złożyli deklarację dotyczącą kompostownika podlegają zwolnieniu 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat                                          za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia

W terminach:

I kwartał do 31 marca 2021 r.

II kwartał do 30 czerwca 2021 r.

III kwartał do 30 września 2021 r.

IV kwartał do 15 listopada 2021 r.

Uchwała XLVII3342006 RM w Alwerni w spr. okreslania sposobu zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Alwernia

Uchwała XLVII3352006 RM w Alwerni w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Alwernia

 

PODATKI 2021
 
Stawki podatku od nieruchomości – bez zmian, obowiązują stawki z roku 2020.
 
Stawki podatku od środków transportowych – bez zmian, obowiązują stawki z roku 2020.
 

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2021 roku:

 • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 146,3750 zł,
 • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu – równowartość pieniężną 5 q żyta – 292,75 zł.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2021 roku:

 • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 43,3048 zł.
 
Obowiązujące uchwały w roku 2021:
 

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

4. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy.

5. Uchwała w sprawie opłaty targowej.

OBOWIĄZUJĄCE DRUKI:
1. Dla osób prawnych:

a) deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1ZDN-2,

druki aktywne: “DN-1”“ZDN-1”“ZDN-2”,

b) deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1ZDR-2,

druki aktywne: “DR-1”“ZDR-1”“ZDR-2”,

c) deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1ZDL-2,

druki aktywne: “DL-1”“ZDL-1”; “ZDL-2″,

d) deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1; załącznik do deklaracji: DT-1/A,

druki aktywne: “DT-1”; “DT-1/A”.

2. Dla osób fizycznych:

a) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1ZIN-2ZIN-3,

druki aktywne: “IN-1”“ZIN-1”; “ZIN-2”“ZIN-3”,

b) informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1ZIR-2ZIR-3,

druki aktywne: “IR-1”“ZIR-1”“ZIR-2”“ZIR-3”,

c) informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1ZIL-2ZIL-3,

druki aktywne: “IL-1”“ZIL-1”“ZIL-2”“ZIL-3”,

d) deklaracja na podatek od środków transportowych:DT-1; ; załącznik do deklaracji: DT-1/A

druki aktywne: “DT-1”; “DT-1/A”.

PODATKI 2020

Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2020 roku:

 • od gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przelicz. gruntu – równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 146,15 zł,
 • od pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego gruntu – równowartość pieniężną 5 q żyta – 292,30 zł.

Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2020 roku:

 • od gruntów leśnych od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna wynosi 42,7328 zł.

=============================================================================================================

Podatki 2019

 • Wzory deklaracji podatkowych ( dla osób prawnych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       – deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1; załączniki do deklaracji: ZDN-1ZDN-2

       – deklaracja na podatek rolny: DR-1; załączniki do deklaracji: ZDR-1ZDR-2

       – deklaracja na podatek leśny: DL-1; załączniki do deklaracji: ZDL-1ZDL-2

 • Wzory informacji podatkowych ( dla osób fizycznych ) obowiązujące od dnia 01 lipca 2019r.

       – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1; załączniki do informacji: ZIN-1ZIN-2, ZIN-3

       – informacja o gruntach: IR-1; załączniki do informacji: ZIR-1ZIR-2ZIR-3

       – informacja o lasach: IL-1; załączniki do informacji: ZIL-1ZIL-2ZIL-3

Załącznik do deklaracji na środki transportowe

Deklaracja na środki transportowe

– Wzór informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )- INRL

– Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości- DN

– Wzór deklaracji na podatek rolny – DR

– Wzór deklaracji na podatek leśny – DL

 • Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku wynoszą:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 23,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 46,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 • Opłaty za dzierżawę

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty i lokale użytkowe, garaże, reklamę na budynkach i innych obiektach stanowiących własność Gminy Alwernia.