Pomoc Społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 7
32-566 Alwernia

Kierownik: Małgorzata Kubica

godziny urzędowania:
poniedziałek:   700 – 1600
wtorek-czwartek: 700 – 1500

piątek: 700 – 1400

Strona internetowa:  http://www.mops.alwernia.pl/

e-mail: alwerops@alwernia.pl

tel: 12 283-11-15 wewn:

354 (kierownik)
350 (księgowa)
332, 342 (pracownicy socjalni)
306 (świadczenia rodzinne)