Petycje

WYKAZ PETYCJI W 2019 ROKU

Petycja nr 1/2019

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

_________________________________________________________________________________________________________

WYKAZ PETYCJI W 2018 ROKU

Petycja nr 1/2018

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycjiPrzeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na
budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo
lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na ptrzetworzeniu z promnieniowania światła słonecznego
i przekształceniunjej w energię elektryczną
Data złożenia petycji17 sierpnia 2018 roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

_________________________________________________________________________________________________________

Petycja nr 2/2018

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycjiRozwiązanie problemu jakim jest brak dostępu sieci komórkowej
w miejscowości Poręba Żegoty
Data złożenia petycji5 września 2018 roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiOodpowiedź plik pdf

_________________________________________________________________________________________________________

Petycja nr 3/2018

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji

Petycja w sprawie komunikcji autobusowej

Data złożenia petycji4,5, 6 września 2018 roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

_________________________________________________________________________________________________________

Petycja nr 4/2018

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji

Petycja w sprawie przystąpienia szkół do V edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

Data złożenia petycji4,5, 6 września 2018 roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

_________________________________________________________________________________________________________

Petycja nr 5/2018

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji

Petycja w sprawie

próby dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data złożenia petycji15 listopada 2018 roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

_________________________________________________________________________________________________________

====================================================================================

Wykaz petycji w 2017 roku

Informacja za 2017 rok

Petycja nr 1/2017

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycjiUsprawnienie, naprawa – na miarę istniejących możliwości – funkcjonowania struktur Administracji Publicznej
Data złożenia petycji10 luty 2017roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

Petycja nr 2/2017

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji

Przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017

Data złożenia petycji9 maja 2017roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

Petycja nr 3/2017

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji

Opublikowanie na stronie internetowej informacji o konferencji na temat problematyki zapobiegania uciążliwości zapachowej

Data złożenia petycji19 czerwca 2017roku
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf

Petycja nr 4/2017

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Skan petycjiPlik pdf
Przedmiot petycji

Dokonanie analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Data złożenia petycji4.09.2017 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawyzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycjiodpowiedź plik pdf