MOPS jako Centrum Usług Społecznych

MOPS jako Centrum Usług Społecznych

Dodano:

Burmistrz Gminy Alwernia informuje, iż mając za celu poprawę życia mieszkańców Gminy Alwernia przystąpił do zamkniętego konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” nr.: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 kończącego się wyborem projektów do dofinansowania. Projekty w ramach powyższego konkursu finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powyższy projekt ma na celu umożliwienie przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Nowopowstała jednostka samorządowa rozszerzy dzięki temu swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Alwernia, zwiększy się jakość świadczonych na rzecz społeczności lokalnej usług społecznych, również większa grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostanie objęta wsparciem.

Projekt przekształcenia MOPS w CUS zakłada opracowanie planu wdrażania CUS oraz dostosowanie jego działalności do nowych potrzeb i zadań.

Kwota wnioskowanego dofinansowania – 3 115 925,00 zł.

Mając na celu lepsze wykorzystanie potencjału trzeciego sektora oraz wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych świadczących usługi społeczne, ok. 30% kosztów bezpośrednich projektu, zostanie przeznaczone na realizacje usług społecznych przez NGO.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...