Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Dodano:

W przyszłym tygodniu, 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizacje gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacje małych gospodarstw”.

By jak najwięcej rolników miało szanse ubiegać się o środki z tych dwóch popularnych programów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, termin tegorocznych naborów przedłużono o miesiąc. Kończy się on we wtorek 30 czerwca.

Do 23 czerwca w ARiMR zarejestrowano ponad 6 tys. Wniosków od rolników chcących rozwijać swoje małe gospodarstwa i prawie 3,6 tys. Wniosków od tych, którzy planują gospodarstwo zmodernizować. Dla obu tych programów adresatem wniosków są oddziały regionalne ARiMR. Można je także dostarczyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej. Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzacje małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł ) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.
z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D) pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł. 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...