Komunikat Wojewody Małopolskiego

Komunikat Wojewody Małopolskiego

Dodano:

o przeprowadzanych konsultacjach społecznych Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

 

W imieniu Pana Wojewody Jerzego Millera uprzejmie informuję,

że w  terminie 6 miesięcy, od dnia 22.12.2014 r. do dnia 22.06.2015 r., odbywają się konsultacje społeczne Planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to dokumenty niezwykle istotne, gdyż zawierają one m in. katalog działań służącym obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze.

Osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako organu właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych.

Szczegółowe informacje na temat działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, jak również dokumenty będące przedmiotem konsultacji, zostały opublikowane w wersji elektronicznej na stronie: www.powodz.gov.pl

ANNA POŁOSKA-WRÓBEL

ZASTĘPCA DYREKTORA

BIURO DO SPRAW

DORZECZA GÓRNEJ WISŁY

 

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ul.Basztowa 22

31-156 Kraków

tel.:  + 48 12 39 21 107

fax.: + 48 12 39 21 079

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...