Ochrona Środowiska

Regulamin udzielenia dotacji dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia przyjety Uchwałą nr XV/125/2015 z dnia 15.12.2015 Rady Miejskiej w Alwerni.

Poniżej regulamin, wzory wniosków: o udzielenie dotacji i zawiadomienie o zakończeniu inwestycji:


Program Ochrony Środowiska Gminy Alwernia


Burmistrz Gminy Alwernia informuje, iż Małopolski Państwowy Wojewódzki Inpsektor Sanitarny stwierdził, iż nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020.


Burmistrz Gminy Alwernia informuje, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził, iż nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020.