Kultura

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

ul. Rynek 3, 32-566 Alwernia

strona: www.sok.alwernia.pl
e-mail: sokalwernia@home.pl
tel. 12 283 19 87

__________________________________________________

Koordynacją działalności kulturalnej w Gminie Alwernia zajmuje się Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą w Rynku 3 w Alwerni. Współpracuje z twórcami i animatorami kultury, zrzeszonymi w Grupie Twórczej pod nazwą „Millennium”, z zespołami ludowymi, kołami gospodyń wiejskich, z przedszkolami, szkołami i lokalnymi stowarzyszeniami. Organizuje imprezy gminne oraz kulturalne, w Galerii „A”  wystawy, spotkania autorskie i okazjonalne uroczystości. Ponadto współorganizuje zajęcia w świetlicach wiejskich oraz ferie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni
im. Janiny Rogalskiej

ul.Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia

strona: www.mgbp.alwernia.pl
e-mail:biblioteka@mgbp.alwernia.pl
tel. 12 283 21 21

_______________________________________________________________________________________

Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy Alwernia na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych i czytelniczych użytkowników placówek bibliotecznych w Gminie, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania bogatych zbiorów bibliotek. Ważnym elementem misji MGBP w Alwerni jest również promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną.