Kultura

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni

ul. Rynek 3, 32-566 Alwernia
strona: www.sok.alwernia.pl
e-mail: sokalwernia@home.pl
tel. 12 283 19 87

________________________________________________________________

Koordynacją działalności kulturalnej w gminie Alwernia zajmuje się Samorządowy Ośrodek Kultury z siedzibą pod adresem Rynek 3 w Alwerni. Prowadzi zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży m.in. nauki gry na pianinie, podstawy gry na gitarze, taneczne, zajęcia rytmiczno-wokalne, plastyczne i świetlicowe. Zespół Pieśni i Tańca Krakowiaczek skupia dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych, koncertuje w kraju i za granicą zdobywając wysokie miejsca w konkursach i festiwalach. Grupy wokalno-instrumentalne uświetniają swoimi występami duże i małe wydarzenia kulturalne na terenie gminy Alwernia. W ośrodku kultury działa Grupa Twórcza Millennium skupiająca artystów i twórców ludowych oraz przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Chór Gospel Alwernia skupia głównie osoby dorosłe i seniorów, którzy koncertując promują naszą gminę na zewnątrz. Samorządowy Ośrodek Kultury jest również organizatorem gminnych konkursów i festiwali, kameralnych imprez kulturalnych w gminie jak również dużych koncertów plenerowych oraz imprez patriotycznych. SOK koordynuje zajęcia dla najmłodszych podczas ferii zimowych organizując warsztaty tematyczne, przedstawienia teatralne, wycieczki oraz współorganizując zimowiska.
Na parterze budynku przy Rynek 3, znajduje się Galeria A im. Jana Chrząszcza gdzie organizowane są cykliczne wystawy, wernisaże oraz spotkania autorskie.
Samorządowy Ośrodek Kultury współpracuje z Gminą Alwernia, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Alwerni, Klasztorem oo. Bernardynów, przedszkolami, szkołami z terenu gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich, szczepem harcerskim, jak również
z instytucjami kultury z terenu powiatu chrzanowskiego.


________________________________________________________________

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni
im. Janiny Rogalskiej

ul.Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia

strona: www.mgbp.alwernia.pl
e-mail:biblioteka@mgbp.alwernia.pl
tel. 12 283 21 21

_______________________________________________________________________________________

Misją Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy Alwernia na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych i czytelniczych użytkowników placówek bibliotecznych w Gminie, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania bogatych zbiorów bibliotek. Ważnym elementem misji MGBP w Alwerni jest również promowanie kultury i tradycji regionu, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną.