Pomoc psychologa

Szanowni Państwo
uprzejmie informujemy, że każdy wtorek w godzinach od 15:30 – 20:30 w Punkcie Konsultacyjnym w Alwerni Rynek 3 dyżur pełni specjalistka terapii uzależnień i współuzależnień mgr Stefania Harasiewicz.

Posiada 25-letni staż pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Aktualnie pracuje w stacjonarnym oddziale leczenia uzależnień w Krakowie – Szpital im. dr J. Babińskiego. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień, 3-letnie Studium Psychoterapii oraz inne szkolenia przydatne w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.

Zakres udzielanych świadczeń :
* konsultacje osób z problemem alkoholowym
* konsultacje członków rodzin z problemem uzależnień
* motywowanie do podjęcia leczenia
* rozmowy terapeutyczne z osobami uzależnionymi i ich rodzinami (współuzależnionymi)
* grupa wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu odwykowym
* konsultacje osób uzależnionych od gier
* informowanie o możliwości leczenia
* współpraca z kuratorami sądowymi Policją, MOPS-em , Sądem

Zapraszamy wszystkich chętnych (osoby uzależnione, członków rodzin) do skorzystania z możliwości fachowej i bezpłatnej porady. Telefon: 12 283 12 72