Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rynek 3
32-566 Alwernia
tel. 12 283 12 72  e-mail: gkrpa@alwernia.pl

Wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia uzależnienia

Harmonogram posiedzeń GKRPA

Skład GKRPA:

1. Pani Katarzyna Jonkisz – przewodnicząca
2. Pani Małgorzata Cichocka – sekretarz
3. Pani Mirosława Dzierwa – członek
4. Pani Katarzyna Łatak – członek
5. Pani Joanna Dębska – członek
6. Pan Michał Strączek – członek
7. Pani Iwona Oleksy – członek
8. Pani Jolanta Głownia – członek

Zadania GKRPA:

– Inicjowanie i  podejmowanie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Alwernia
– Uczestniczenie w sprawach sądowych z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania sie leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
– Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej

Punkty konsultacyjne przy GKRPA w Alwerni czynne: wtorki 15.30-21.00 i czwartki od 15.00 – 17.00

Grupy terapeutyczne i inne (działające przy GKRPA w Alwerni)

– grupa terapeutyczna dla uzależnionych
– grupa terapeutyczna dla współuzależnionych

Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Beata Ścibor
Urząd Miejski w Alwerni
ul. Z. Gęsikowskiego 7
32 – 566 Alwernia
12 283 11 15 w. 329

Akty prawne