Kwaczała

Projekty edukacyjne realizowane w Zespole Szkół nr 3 w Kwaczale

Projekty plik pdf

1. Projekt „Matematyka da się lubić!”

 Projekt „Matematyka da się lubić!” realizowany jest w naszej szkole od roku 2015. Celem projektu jest rozwijanie podstawowych kompetencji matematycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez różnorodne aktywności. Chcemy pokazać, że matematyki można uczyć się także poprzez dobrą zabawę. W ramach projektu wpisaliśmy w szkolny kalendarz kilka ważnych wydarzeń.

a) Dzień Gier i Łamigłówek Matematycznych organizujemy we współpracy z Kołem Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W trakcie tego wydarzenia uczniowie mają możliwość doskonalenia umiejętności logicznego myślenia i tworzenia strategii poprzez rywalizowanie w różnorodnych grach i łamigłówkach matematyczno – logicznych. Uczą się także zasad dobrego współzawodnictwa i poznają ciekawe sposoby na spędzanie wolnego czasu. Uczniowie chętnie angażują się w gry, niektórzy nawet znaleźli już swoje ulubione, w których są mistrzami.

 b) Dzień Liczby Pi świętujemy w naszej szkole zawsze 14 marca. Na ten dzień przygotowujemy tradycyjne ciasteczka z niespodzianką w środku: zamiast wróżby – matematyczna łamigłówka. Dzięki takiej formie zadań, uczniowie chętniej je rozwiązują. W tym dniu przedstawiamy także matematykę jako Królową Nauk i szukamy jej najciekawszych zastosowań w życiu codziennym. Uczniowie zmagają się z zapamiętaniem jak największej liczby cyfr w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi. Sukcesy uczniów w szkolnych zmaganiach przekładają się na ich podejście do uczenia się matematyki.

 c) Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia obchodzimy we wrześniu. Jest to dobra okazja zarówno dla uczniów, jak również nauczycieli i rodziców do sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia i jej zastosowania. W tym dniu w szkole specjalnie przygotowani egzaminatorzy sprawdzają znajomość tabliczki mnożenia. Ci, którzy znają ją znakomicie, uzyskują odznaki i certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. W szkole pojawia się mnóstwo plakatów, na których prezentowane są zastosowania tabliczki mnożenia oraz techniki szybkiego liczenia. Matematyka w tym dniu łączy uczniów, nauczycieli i rodziców, a uczniowie będący egzaminatorami mają dużą frajdę ze sprawdzania wiedzy dorosłych i starszych kolegów.

=======================================================================================================

2. MiA – Math in Art

Realizację międzynarodowego projektu „Mia – Math in Art” rozpoczęła w październiku 2016 r. klasa Ia naszego gimnazjum. Oprócz uczniów naszego gimnazjum, w projekcie uczestniczą ich rówieśnicy z 4 krajów: Czech, Łotwy, Włoch i Serbii. Projekt jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach międzynarodowego programu „eTwinning”. Uczniowie biorący udział w projekcie będą szukać związków między matematyką i szeroko rozumianą sztuką. Zaplanują i wezmą udział w wycieczce, w trakcie której sfotografują ciekawy obiekt architektoniczny, dzieło sztuki, itp. Następnie przygotują prezentację, w której zamieszczą informacje dotyczące odnalezionego obiektu, ale także podstawowe wiadomości o swojej miejscowości, kraju i sposobach uczenia się matematyki. Prezentację wykonają w dwóch językach: polskim i angielskim. Prezentacje zostaną umieszczone na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej. Kolejny etap to zapoznanie się z prezentacjami przygotowanymi przez  inne szkoły biorące udział w projekcie i przygotowanie video konferencji, podczas której podsumujemy pracę. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają zastosowania matematyki, dostrzegą jej obecność w otaczającym świecie, a także rozwiną swoje kompetencje językowe i umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami.

=======================================================================================================

 3. „Mój dom – moja inwestycja – moja przyszłość” – projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i gminą Alwernia

Szacuje się, że aż 70 % wszystkich Polaków deklaruje chęć oszczędzania. Niestety, aż 20 mln osób nie ma na koncie żadnych oszczędności. Potrzeba realizacji projektu związanego z uwrażliwieniem młodzieży na potrzebę oszczędzania i inwestowania w swoją przyszłość jest więc oczywista, dlatego też uczniowie klasy II i III naszego Gimnazjum od marca biorą udział w projekcie „Mój dom- moja inwestycja – moja przyszłość”, który jest finansowany przez Narodowy Bank Polski, a współorganizowany przez Gminę Alwernia. Gimnazjaliści uczestniczą w zajęciach, w trakcie których zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia budżetu domowego oraz sposobów inwestowania i oszczędzania. Uczniowie poprzez udział w projekcie zdobędą wiadomości i umiejętności związane z: prowadzeniem budżetu domowego, korzystaniem z usług bankowych, podatkami, inwestowaniem oraz działalnością NBP oraz przygotują odpowiednie narzędzia do prowadzenia domowej księgowości. Jednym z naszych najważniejszych celów jest przygotowanie broszury, w której zostaną zawarte wskazówki związane z racjonalnym prowadzeniem budżetu domowego, sformułowane na podstawie wiadomości zdobytych w czasie zajęć, dyskusji z rodzicami i własnych doświadczeń. W ramach realizacji projektu wspólnie z Zespołem Szkół w Brodłach i Urzędem Gminy Alwernia zostanie zorganizowana gra terenowa, konkurs wiedzy ekonomicznej oraz debata dotycząca finansów. Mamy nadzieję, że zajęcia z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości zapewnią naszym uczniom łatwiejszy start w dorosłe życie, a efekty ich pracy staną się użyteczne dla szerokiego grona odbiorców.

Relacja z Konkursu wiedzy ekonomicznej

=======================================================================================================

 4. Pierwszy email. Bezpieczeństwo w Internecie.

 Grupa Wirtualna Polska 1 września 2015 r. zainicjowała ogólnopolski konkurs "Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie". Objął go patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej. Projekt edukacyjny Grupy WP, skierowany do uczniów państwowych szkół podstawowych, kładł nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, jak zakładanie skrzynki e-mail oraz kwestie zachowania bezpieczeństwa w sieci. Pierwszy jego etap polegał na przeprowadzeniu lekcji dotyczącej odpowiedzialnego korzystania z poczty elektronicznej, według scenariusza przygotowanego przez Grupę WP i zaaprobowanego przez MEN. W drugim należało rozwiązać zadanie konkursowe, mające na celu zwrócenie uwagi uczniów, w nieszablonowy, ciekawy sposób, na zagadnienia ochrony danych osobowych w sieci.

Projekt był realizowany od września 2015 r.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do II edycji konkursu.

=======================================================================================================

 5. Mistrzowie kodowania.

 Do projektu przystąpiliśmy we wrześniu 2016r. Jest to już IV edycja tego projektu. Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci będą uczyć się programowania w intuicyjnym języku Scratch.

Program Mistrzowie Kodowania jest objęty patronatem takich instytucji jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program wspierany jest przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, a partnerami Mistrzów Kodowania są: Superbelfrzy RP, Coderdojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO.

=======================================================================================================

 6. Już pływam

„ Już pływam” to projekt finansowany przez Burmistrza Gminy Alwernia i Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczniowie naszej szkoły brali udział we wszystkich edycjach projektu, którego celem była nauka pływania. Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w tygodniu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Dzieci dzielono na 3 grupy w zależności od początkowych umiejętności. Lekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a uczniowie byli bardzo zaangażowani. Obecnie w projekcie bierze udział klasa III , IV i uczniowie klasy V, którzy jeszcze nie jeździli. Zajęcia odbywają się na basenie w Piekarach gdzie dzieci oprócz nauki pływania mają czas na zabawy rekreacyjne w wodzie i zjazdy na zjeżdżalni.

=======================================================================================================

 7. Mały Mistrz

W roku szkolnym 2015/2016 klasa pierwsza Szkoły Podstawowej przystąpiła do realizacji projektu Mały Mistrz, który będzie realizowany przez kolejne trzy lata. Podczas programu uczniowie rozwijają swoje sportowe umiejętności na lekcjach wychowania fizycznego, które w pierwszej klasie prowadzone były przez wychowawczynię Panią Barbarę Rychlik i nauczyciela wychowania fizycznego Panią Jolantę Wójcik. Lekcje  z wuefistką odbywały się raz w tygodniu. Obecnie klasa druga kontynuuje realizację programu.
Formuła Małego Mistrza opiera się na 6 zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzenia o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.Bloki te to: Rowerzysta- Turysta, Gimnastyk- Tancerz, Saneczkarz- Narciarz- Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak- Wodniak.Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

W ramach realizacji programu Mały Mistrz, 19 listopada 2015 roku naszą szkołę odwiedził mistrz wioślarstwa Piotr Kuleta z panią ekspert Anną Supernat. Piotr Kuleta to znany polski kajakarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 roku w Londynie. Dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Europy. Multimedalista przeprowadził bardzo ciekawe zajęcia z kl. I, realizującą program. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami wioślarstwa, a na koniec zajęć każde dziecko otrzymało zdjęcie mistrza z autografem.

=======================================================================================================

8. PCK

 Szkolne koło PCK organizuje wiele cyklicznych akcji wolontaryjnych oraz charytatywnych, są to różnorodne kiermasze z których dochód przeznaczony jest dla potrzebujących uczniowie nasi uczestniczą w akcji "Okulary dla Afryki" w ramach której zbieramy okulary korekcyjne  i okulary słoneczne dla dzieci z Afryki.

Uczennica Anna Czerwińska zdobyła I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Uczennice, wolontariuszki PCK  biorą udział w III etapie IV Powiatowej Olimpiadzie Pszczelarskiej pt. "Rola pszczoły miodnej i jej znaczenie w ekosystemie". Zapraszamy wszystkich uczniów na wystawę, która mieści się w naszej szkole pt.'' Pszczoła mój przyjaciel". Autorki wystawy: Julia Ostrowska, Olga Rąpel i Wiktoria Mastalerz

=======================================================================================================

 9. Innowacja "KOCHAM SZTUKĘ”

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Kocham sztukę. Jest ona adresowana do uczniów gimnazjum. Podczas zajęć uczniowie  poznają specyfikę poszczególnych form sztuki. Odbywa się to w trzech kierunkach:

1. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy o sztuce.
2. Bezpośredni kontakt z tekstami kultury.
3. Rozwijanie twórczej aktywności ucznia.

Innowacja ma służyć inspirowaniu uczniów do bycia kreatywnym.

Uczeń powinien zetknąć się różnymi sytuacjami, przeżyć konkretne wydarzenie, takie jak spektakl teatralny,  wizytę w muzeum, zobaczyć film, obraz, rzeźbę, budowlę, fotografię itp. Metody, którymi się pracujemy, mają charakter interdyscyplinarny, sięgamy bowiem do filmu, malarstwa, architektury, rzeźby, radia, telewizji, prasy, Internetu, fotografii, teatru, baletu, opery. Wszystkim zaproponowanym  formom pracy towarzyszy zetknięcie się z dziełem sztuki, które jest inspiracją i punktem wyjścia do własnej twórczości artystycznej.

=======================================================================================================

 10. Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam jak czytam”

Dnia 10 czerwca 2016 r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Jak nie czytam jak czytam”. O godz. 10-tej uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z nauczycielami zebrali się przed szkołą z ulubionymi książkami i czytali. W akcji wzięli udział 162 uczniów i nauczycieli. Celem tego przedsięwzięcia była „promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników”. Nasza biblioteka szkolna już po raz drugi uczestniczyła w tego typu akcji.

=======================================================================================================

 11. „Cała Polska czyta dzieciom w bibliotece”.

 Od września 2015 r. do czerwca 2016 r. realizowany był w bibliotece projekt czytelniczy „Cała Polska czyta dzieciom w bibliotece”.

=======================================================================================================

 12. Konkurs Pięknego Czytania

 Organizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przy współpracy z MGBP w Alwerni i Biblioteką Publiczną w Kwaczale – maj 2016.

=======================================================================================================

 13. Spotkanie autorskie

W maju 2016 r. uczniowie klasy VI uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Wiktorią Mastalerz uczennicą kl. I Gimnazjum w Kwaczale. Wiktoria zaprezentowała swoją twórczość przeczytała fragment powieści oraz swoje wiersze. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, uczniowie klasy VI byli pod dużym wrażeniem swojej starszej koleżanki i mieli dużo pytań dotyczących jej twórczości.

=======================================================================================================

 14. Ogólnopolski konkursie p.n. „Wielka Liga Czytelników”

Zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach. Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.

=======================================================================================================

 15. „Książki naszych marzeń”

Szkoła Podstawowa im. J. Patelskiego w Kwaczale roku szkolnym 2015/2016 wzięła udział w programie „Książki naszych marzeń” współfinansowanego przez Gminę Alwernia. Program ten umożliwił zakup do biblioteki szkolnej 108 woluminów o wartości 1625,00.
Są to głównie nowości wydawnicze i pozycje wybrane przez uczniów w „Wyborach książek” przeprowadzonych w marcu 2015 r.

 

=======================================================================================================

 16. Gazetka :Kwaczała pod lupą”

Od czterech lat w naszej szkole ukazuje się gazetka "Kwaczała pod lupą". Redagują ją uczniowie klas gimnazjalnych. Tematyka artykułów jest związana z naszą miejscowością. Dotyczy mieszkańców, wydarzeń lokalnych, problemów z jakimi boryka się nasza miejscowość. Wiele treści poświęcamy szkole. Gazetka cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Niejednokrotnie sami piszą artykuły. Projekt koordynuje Bogusława Bachowska i Dorota Celej.

=======================================================================================================

 17.  DEUTSCH WAGEN TOUR

Uczniowie naszej szkoły brali udział w edycji programu promującego naukę języka niemieckiego DEUTSCH WAGEN TOUR organizowanego przy współpracy z Instytutem Goethego. Do szkoły przyjechała przedstawicielka programu. Prowadziła z uczniami zajęcia z języka niemieckiego w formie gier i zabaw. Młodzież miała okazję uczenia się języka w niekonwencjonalny sposób.

=======================================================================================================

18.  Dni Języków Obcych oraz Dnia Niemieckiego

Dni Języków Obcych są w naszej szkole organizowane cyklicznie. Uczniowie mogą w takim dniu wziąć udział w szeregu konkursów, gier i zabaw językowych, poznać podstawy języków takich jak włoski, hiszpański, francuski, rosyjski w trakcie lekcji pokazowych prowadzonych przez nativ-speakerów oraz nauczycieli ze szkół językowych.

=======================================================================================================

19.   Europejskie Dni Języków

Nauczyciele języków obcych organizują cykliczne wyjazdy na Europejski Dzień Języków w Krakowie. Uczniowie biorą udział w grze miejskiej związanej z językami obcymi oraz w szeregu imprez organizowanych we współpracy z krakowskimi instytutami kultury, jak Goethe Institut, Instytut Włoski, Instytut Cervantesa, Instytut Austriacki, British Council. Wyjazdy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

=======================================================================================================

 20. Projekt „List do sportowca w języku niemieckim”

 Uczniowie co roku biorą udział w autorskim projekcie „List do sportowca w języku niemieckim”. Uczą się pisać listy w obcym języku a największą motywacją jest otrzymanie przez nich zdjęć z autografami niemieckich sportowców.

 

=======================================================================================================

21. Edukacja w międzynarodowej sieci – eTwinning

    Idąc z duchem czasu dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, zdecydowali się skorzystać z szansy rozwoju, jaką daje udział w programie eTwinning. Wszyscy uczestnicy projektu eTwinning mają doskonałą możliwość rozwijania wiedzy na temat różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienia jej wartości oraz nabycia podstawowych umiejętności i kompetencji koniecznych w rozwoju osobistym. Dzięki wykorzystaniu metody projektu, która obejmuje pracę zespołową, projekt ten rozwija kreatywne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzanie i kompetencje kluczowe (szczególnie językowe, komunikacyjne, społeczne, artystyczne, autoprezentacja).

   Najnowsze technologie komunikacyjne wykorzystywane w programie eTwinning sprawiają, że dystans przestrzeni i czasu przestaje odgrywać znaczenie, a dzieci i młodzież mogą jeszcze pełniej niż dotychczas poznać świat oraz uczyć się poprzez działanie i doświadczenie. Sukces eTwinningu pokazuje, że dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) uczniowie i nauczyciele mogą doświadczać Europy bez wychodzenia z klasy.

=======================================================================================================

22. Projekt wolontaryjny AIESEC - nauka języka angielskiego z Native speakerem.

     Ideą udziału w projekcie jest motywacja młodych uczniów do samorozwoju, pokazanie korzyści płynących z nauki języków obcych, otwarcie na świat i nową kulturę oraz nauka tolerancji.  Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Poprzez interaktywne zajęcia i zabawy z wolontariuszami, do tej pory, uczniowie poznali tradycje, kulturę, historię Pakistanu i Kanady. Poznali niektóre słowa w języku Urdu, mięli możliwość nauczenia się narodowego tańca, obejrzeli wiele ciekawych i zabawnych filmów promujących kulturę tych państw.

    Podczas zajęć uczniowie uczestniczą w interaktywnych warsztatach oraz zabawach mających na celu utrwalenie poznanych słów i zwrotów. Wszystkie zajęcia mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki oraz wzmocnienie ich poczucia wartości. Udział w projekcie wolontaryjnym pozwala uczniom dostrzec potrzebę znajomości języków obcych, aby pomóc odnaleźć się w otaczającym świecie.

=======================================================================================================

23.  Udział w obozie językowym  Euroweek w Długopolu Zdrój


Uczniowie naszego gimnazjum od kilku lat cyklicznie uczestniczą wobozie językowym, którego ideą jest kształtowanie kompetencji językowych poprzez zabawę oraz aktywny udział uczniów w prowadzonych zajęciach. Największą zaletą jest fakt, iż zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pochodzących z krajów z całego świata, np. z Filipin, Indonezji, Azerbejdżanu, Turcji, Kenii, Meksyku, Rumunii, Włoch, Francji, Litwy. Zajęcia mają formę interaktywnych warsztatów, gier, praktycznych ćwiczeń i pracy w grupie. Oprócz zajęć praktycznych, uczestnicy oglądają również prezentacje państw, z których pochodzą wolontariusze. W trakcie prezentacji uczniowie dowiadują się nie tylko podstawowych informacji, ale także wielu ciekawostek na temat opisywanych krajów, mają okazję doświadczyć ich kultury na żywo np. ćwiczyć grupowe  tańce. Jak na obóz językowy przystało, wszyscy uczą się też podstwowych słów  w kilku językach. Wszystkie zajęcia nastawione są na rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim, a także pokazują, jak ważne jest biegłe władanie tym językiem. Niewątpliwie, wyjazdy na obóz Euroweek jest dla uczniów fantastyczną przygodą, czego dowodem są ich wypowiedzi:

Euroweek był dla mnie oderwaniem się od monotonnej codzienności. Dzięki temu wyjazdowi poznałam wielu sympatycznych ludzi, ich kulturę i zwyczaje. Jednak najbardziej cieszę się z tego, że w końcu mogłam wykorzystać umiejętność posługiwania się językiem angielskim.
Świetnie spędziłam czas na Euroweeku. Zajęcia z wolontariuszami bardzo mi się podobały i myślę, że dzięki nim poprawiłam swój angielski. Poznałam też wielu ludzi z innych krajów, ich kulturę i tradycje.

Ze Szkoły Liderów- Euroweek wyniosłem wiedzę, która pomoże mi jeszcze bardziej rozwijać i kształtować siebie. Dowiedziałem się wielu rzeczy o innych krajach. Teraz i ja chciałbym zostać, chociaż na jakiś czas, wolontariuszem na takim obozie językowym w innym kraju.

   Podczas zajęć na obozie, możemy zaobserwować wiele ciekawych zabaw, które integrują uczniów, ale też poznajemy inne gry i zabawy rozwijające umiejętności językowe. Wiele z nich potem stosuję na swoich zajęciach, tym samym wzbogacając swoją pracę oraz uatrakcyjniając lekcje.

=======================================================================================================

Opracowano na podstawie materiałów ZS nr 3 w Kwaczale

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...