Zmiana terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat należnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Zmiana terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat należnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Dodano:

Informacja dotycząca zmiany terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat należnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

            Burmistrz Gminy Alwernia informuje, że termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2020 oraz opłaty należnej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za rok 2020 upływa dnia 30 czerwca 2020 r. Prosimy o wnoszenie opłat na konto:

BS Chrzanów O/Alwernia  nr: 51 8444 0008 0040 0400 0013 0054.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568):

art. 15j. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

art. 53. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”

 

Informację odnośnie wysokości tych opłat udziela:

Referat Księgowości Budżetowej

tel. 12 283 11 15 wew. 321

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...