XIII Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

XIII Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na XIII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się 26 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z XII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i
 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Alwernia za I półrocze 2019 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Alwernia za  I półrocze 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady Miejskiej w Alwerni.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do Złotej Księgi Miasta i Gminy Alwernia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Społecznej mieszkańców Gminy Alwernia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia funkcji zarządcy funkcji odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 120 km od 0+ 700 do 0+880 w zakresie polegającym  na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji  zadania inwestycyjnego pn. Realizacja projektów „BO! Małopolska” edycja II-Odwodnienie DW 780 w m. Poręba  Żegoty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na pokrycie zakupu aparatu do ultradźwięków oraz kaftanów unieruchamiających pacjentów na wózkach inwalidzkich w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
 11. Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018 przez: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Pełnomocnika, Prezesa ZUK sp. z o.o., Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Gminy Alwernia.
 12. Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018 przez Radnych Rady Miejskiej w Alwerni.
 13. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 14. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 15. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w
 16. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

 

 

 

 

 

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...