VII Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

Dodano:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 15 września 2020 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

Przedmiotem obrad VII  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z VI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla OSP w Brodłach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brodła-Prześnice”
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Alwernia na lata 2016-2020 .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Alwernia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadań p. n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła” oraz Realizacja projektów „BO! Małopolska” edycja III- „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przejęcia funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 na odc. 090 od km 2+180 do km 2+580 w zakresie polegającym na pełnieniu funkcji inwestora na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. „Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Rogalskiej w Alwerni.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 198 o pow. 0,56 ha obręb Mirów gmina Alwernia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 5. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 7. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...