VI Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

VI Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Dodano:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na VI Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu  23 lipca 2020 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

RM.0002.6.2020                                                                                     Alwernia, dnia 14.07.2020r.

 

 Przedmiotem obrad VI  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia przybyłych gości.
 5. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z V Sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 8. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania Skarbnika Gminy Alwernia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Gminy Alwernia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Alwernia na rok szkolny 2020/2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
 1. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 2. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 3. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 4. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...